Ziyarətə mane olan mal
Qays, hər kəsə çox lütfkarlıqda olan, istəyənlərə borc pul verən comərd bir şəxs idi. Bir gün xəstələnər. Ancaq tanışları ziyarətinə gəlməz. Maraqlanar, sonunda öyrənər ki, özünə borclu olanlar, utandıqları üçün gələ bilmirlərmiş.
       Bunun üzərinə “Dostlarımı utandıran, ziyarətdən məhrum edən malı Allah qəhr etsin!”, deyər. Daha sonra bir dəllal çağırdıb, hər yeri gəzib “Kaysın kimdə alacağı varsa bağışlamışdır, haqqını halal etmişdir”, deməsini əmr edər.  
       Elandan sonra Kaysın ziyarətinə o qədər çox insan gəlir ki, izdihamdan evinin nərdivanı qırılar.