Yoxsulluq Gətirən Səbəblər
 • Hədisi-şərifdə buyrulmuşdur: “İnsana yoxsulluq iyirmi dörd şeydən gə­­lər:
  1-Zərurət olmadan ayaqüstə sidiyə getmək.
  2-Cünub olaraq təam yemək.
  3-Çörək qırıntısını dəyərsiz bilib taptamaq.
  4-Soğan və sarımsaq qabıqlarını oda atmaq.
  5-Böyüklərin önündə yerimək.
  6-Atasını və anasını adı ilə çağırmaq.
  7-Ağac və süpürgə çöpü ilə dişini qurdalamaq.
  8-Əli palçıqla yumaq.
  9-Kandarda oturmaq.
  10-Sidiyə getdiyi yerdə dəstəmaz almaq.
  11-Qabı yumadan yemək qoymaq.
  12-Paltarını üstündə tikmək.
  13-Ac ikən soğan yemək.
  14-Üzünü ətəyi ilə silmək.
  15-Evi hörümçəklərdən təmizləməmək
  16-Sübh namazını qıldıqdan sonra məsciddən tez çıxmaq.
  17-Bazara erkən gedib, gec qayıtmaq.
  18-Kasıb birindən çörək satın almaq.
  19-Ataya və anaya bəddua (qarğış) etmək.
  20-Çılpaq yatmaq.
  21-Qab-qacağı açıqda saxlamaq.
  22-Çırağı, şamı üfürərək söndürmək.
  23-Hər işi bismillah demədən etmək.
  24-Paltarını ayaq üstə geyinmək.”