Müminin xüsusiyyətləri
 • Möminin mömində yeddi haqqı vardır:
  1-Dəvətinə getmək.
  2-Xəstə olduqda ziyarətinə getmək.
  3-Cənazəsinə getmək.
  4-Nəsihət etmək.
  5-Salam vermək.
  6-Bir zalımın əlindən qurtarmaq.
  7-Asqırdığı zaman “Əlhamdülillah” dedikdə, “Yərhamükəllah” demək.
  Möminin xeyirlisi, bu altı xüsusiyyətə malik olandır:
  1-İbadət edər. 2-Elm öyrənər. 3-Yamanlıq etməz. 4-Haramlardan çəkinər. 5-Heç kimin malına göz dikməz. 6-Ölümü heç unutmaz.