Həmsöhbətiniz qəlb olsun

Qısqancq atəşdir, insanı yandırar. 
 * Faydasız söz
danışmayın.
 * İnsanların
qəlibi ilə deyil, qəlbi ilə məşğul olun. Onların qəlibi ilə deyil, qəlbi ilə iş görün. Həmsöhbətiniz qəlib deyil, qəlb olsun. Müsəlman din qardaşının qəlbini qıran, Kəbəni yıxmaqdan daha böyük günaha girər. Müsəlmanın qəlbi, nəzərgahı-ilahidir, çox diqqətli olun.
 *
Xeyrin əyaxşısı; doğru söz, yamanlıq düşünməyən qəlb və itaət edən xanımdır. Şərlərin (yamanlıqlarındə ən betəri yalan sözpis qəlb və itaət etməyən xanımdır.
 * Ö
vliya qulların hörmətinə yardım istəməkhər zaman deyilbütün çarə bitib tükəndiyi zaman olar.
 *
Qurtulmaq üçün qurtulanlarla birlikdə olmaq lazımdır.
 *
Bütün yamanlıqlardidişmələr almaq üstündədirBütün yaxşılıqlar vermək üstündədir.
 *
Mənfəətə əsaslanan yaxşılıq iyrəncdir.
 *
Elm maldan qiymətlidirMal qəlbi sıxarelm öyrənənin isə qəlbi rahatlayar.
 *
Elm öyrənməyə əhəmiyyət verməyənqiymət verməyən küfrə qədər gedər. İslamiyyət iki təməl üzərində qurulmuşdur: Öyrənmək və öyrəndiyini öyrətməkdir. Öyrətmək üçün ən gözəl yol, əhli-sünnət alimlərinin kitablarını paylamaqdır.
 *
Ağlı olan İslamiyyətə tabe olarMüsəlman olarinsanlara xidmət edərNəfsinə, şeytana uyan küfrə sürüklənər. İslamiyyətə uyan Cənnətə, nəfsinə uyan Cəhənnəmə gedər. İki əlac:
 1)
La ilahə illallahMuhammədün Rəsulullah...
 2) Ə
stağfirullah...
 
Birincisi küfrün əlacı, ikincisi günahların əlacıdır.
 *
Heç kimə zülm etməyinZalımın cəzası hələ dünyada ikən verilir.
 *
Müsəlmanlar bir yerə toplandıqdaqəlbdən qəlbə, suyun axdığı kimi feyz axır, birləşmiş qablar kimiHeç danışmasalar da feyz alırlarFeyz gəlməsinin əlaməti budurFeyz varsaharamlara qarşı istək azalırnifrət başlayırFeyz yoxdursadünyaya qarşı məhəbbət artır.
 * İ
manlı olmaq, əhli-sünnət olmaq, əlində atəş tutmaq kimidir.
 *
Amandırdiqqətli olun, əsla iman nemətini əlinizdən buraxmayınoğurlatmayınHər tərəf oğrularla doludurOğru zərgərlik dükanına gedəryoxsa karxanayaBu nemətin tək bir şükrü vardırO da bir-birinizi sevməyinizdirBir-birinizlə görüşməyi əsla kəsməyinqüsurlarınızı görməyindaim bir-birinizə qarşı gülər üzlü olunYoxsa bu iman nemətini əldən buraxarsanız.
 * İ
nsan həyatı üç mərhələdən ibarətdirAna bətnidünya həyatı, axirət həyatı. İlk ikisi çox qısadırbir nəfəs kimidiramma axirət həyatı sonsuzdurAğıllı olan sonsuzu seçəraxmaqlar yalnız dünya ilə məşğul olurlar.