Malı zərərdən qorumağın əlacı

* Qəzəb və kin gözləri kor edər, həqiqətləri görməz olar.
 
Alim ölsə də yaşayarcahil isə yaşayarkən də ölüdür.
 *
Söz gəzdirməkyəni dedi-qodu etmək əmanətə xəyanət etməkdir.
 *
Bu dünya çalışma yeridirQarşılığının alınacağı yeraxirətdir.
 * İ
nsanların sözlərinə deyilişlərinə baxHər kəsin sözünə aldanma!
 *
Təkəbbür olan qəlbdə Allah qorxusu olmaz.
 *
Cəhənnəmliklərin əməllərini işləyibsonra da Cənnəti istəmək böyük axmaqlıqdır.
 *
Qəlbində şöhrət sevgisi olanın doğrunu tapması çox çətindir.
 *
Malı zərərdən qorumağın əlacı zəkatını verməkdir.
 *
Xeyirli şəxs ailə və övladına faydalı olan şəxsdir.
 *
Gözəl əxlaqbaşqalarına əziyyət etməmək və çətinliklərə qatlanmaqdır.
 *
Pis əxlaqAllahü təalaya qarşı üsyan və müxalifət etməkdir.
 *T
əvəkkülbütün işlərində Allahü təalaya təslim olmaqbaşa gələn hər şeyi Ondan bilibqatlana bilməkdir.
 *
Müsəlman bir qadın uşağını əmizdirdiyi müddətdə Allah yolunda cihad edənlərə bərabərdir.
 *
Qonağa ən yaxşı ikram gülər üz və şirin dildir.
 *
Başqasına əl açacaq vəziyyətə düşmək müsəlman adama yaraşmaz.
 * İ
badətlərin hamısını özündə cəm edən və Allaha çox yaxınlaşdıran şey namazdır.
 *
Nemətlərin ən yaxşısı çalışaraq qazanılanıdır.
 *
Mən filankəsin oğluyam demək insanı ucaltmaz.
 *
Hər binanın bir təməli vardır. İslam binasının təməli də gözəl əxlaqdır.
 *
Kamil insan tərifləndikdə və pisləndikdə halı dəyişməyən insandır.
 *Üz
ərinə fərz olan elmi öyrənməkdünyadakı bütün qazanclardan daha yaxşıdırHər kəs üçün elm öyrənməkdən daha yaxşı heç bir şey yoxdur.
 *
Kafir belə olsaheç kimin qəlbini qırmaQəlb qırmaq Allahü təalanı incitmək deməkdir.
 * İ
ki halda ehtiyyatlı olunDanışarkən və yemək yeyərkən.