Elm ucaldır, cəhalət alçaldır

* Elm ucaldır, cəhalət alçaldır. 

* Əxlaq və ədəb ağlın kənardan görünüşüdür. İnsanın ağlı ədəbi qədərdir. 

* Ağılda kamalın şərti əxlaq və ədəbdə kamaldır. 

* Xeyirli insan ailəsinə və övladlarına faydalı olandır. Hər fayda əhli-sünnət etiqadının içindədir.

* İslamiyyət, bütün nemətlərin cəm edilib, insanlara təqdim olunmuş şəklidir. 

* Ağıllı insan ağlından istifadə edər. Daha ağıllı olan başqalarının da ağlından istifadə edər. 

* İnsanın qəlbində nə qədər təkəbbür varsa, ağlında o qədər nöqsanlıq vardır. 

* Təkəbbürli insan atəşə həvəsli insan deməkdir. 

* Başqasına yük olan alçalar. 

* Dil bir canavar kimidir, sərbəst buraxılarsa, parçalayar. Amma əvvəlcə öz sahibini. 

* Hər cür pislikdən uzaq durmağın yolu dili tutmaqdır. 

* Söz gəzdirmək, yəni dedi-qodu etmək əmanətə xəyanət etməkdir. 

* Söz dərman kimidir. Azı faydalı, çoxu zərərlidir. 

* Özünə rəhmi gəlməyən, başqasına heç rəhm etməz. Özünə rəhm etməyin, yəni yaxşılıq etməyin yolu beş vaxt namazdan keçir. 

* Pis insan heç kimə yaxşı zənn bəsləməz. Çünki o, hər kəsi özü kimi görür. Bütün pisliklərin başı pis yoldaşdır. 

* İnsan, dilinin altındadır, danışdırsanız kim olduğunu anlayarsınız. 

* Bir fərzi vaxtında yerinə yetirmək, min illik nafilə ibadətdən daha yaxşıdır. 

* Qəlb təmiz olarsa, dildən gözəl sözlər çıxar. Dil, könlün aynasıdır. 

* Çalışıb qazanmaq zəhməti çəkməmiş olan adamda xeyir yoxdur. 

* Canınız sıxıldığı zaman bir işlə məşğul olun. 

* Dünyada və axirətdə yaxşılıq, iman, namaz və səbirlə ələ keçir. 

* Səbr etməyən zəfərə çata bilməz. 

* Öldükdən sonra yaşamaq istəyirsinizsə, qalıcı bir əsər qoyun. 

* Ədəb öyrənilmədən, elm öyrənilməz. 

* Yolunu, pulunu, etiqadını heç kimə söyləmə. 

* Həqiqi sevgi yaxşılıq və pislik gördüyündə dəyişməyən sevgidir. 

* İşləməyib, hər kəsə möhtac olanların dini və ağlı nöqsandır. 

* Elmi ilə əməl etməyən alimin elminə güvənilməz. 

* Acları doyurmaq əfv və məğfirətə səbəb olur. 

* Ağıllı insan qorxduğu başına gəlmədən əvvəl onun çarəsinə baxandır. 

* Şükr edilən nemət davamlı olur.

* Şəxsi görüşünü bəyənən doğrunu tapa bilməz. 

* Başqalarının eyiblərini araşdırmağı tərk edən öz eyiblərini görüb düzəldər. 

* Axmaqlıq xətada israr etməkdir.

* Pis xasiyyətdən haramdan çəkindiyiniz kimi çəkinin. 

* Üç şey qəlbi öldürür; çox danışmaq, çox yatmaq, çox yemək. 

* Dini və imanı haqqında, “Sonum necə olacaq” deyə söyüd yarpağı kimi titrəməyənin sonu təhlükəlidir.