Günahlar küfrün xəbərçisidir

* Qəlbin Allahü təaladan başqasına meyl etməsi, Allahü təalanın əzabını tezləşdirir. 

 
Fərz namazlarında edilən duafərz namazın nafilə namaza olan üstünlüyü kimidir.

 *
Bir şeye ehtiyac olduğu halda çalışıb, onu təmin etməməkailəvə övladını pərişan qoymaq cahillik və təmbəllikdir.

 *
Nəfsinə tabe olan pərişan olmuşdurOndan sonra oturub-durarkən onun yoldaşı şeytandır.
 *
Almağı verməkdən daha şirin görən övliya ola bilməz.

 *
Zəhər ölümün xəbərçisi olduğu kimi günahlar da küfrün xəbərçisidir.
 * Ə
linisüfrəni və qapını açıq saxlaGözünü, dilini və belini bağlı saxla!

 *
Həsədçilərin ən zərərsizi həsəd etdiyi adamın əlindəki nemətlərin yox olmasını istəyir.
 *
Təklikdə, yalnız qaldıqda da günahdan çəkinmək lazımdır.

 *
Qul üçün gözəl əxlaqdan daha yaxşı mərtəbə yoxdur. İnsan gözəl əxlaqı ilə dünya və axirətdə yüksək dərəcələrə qovuşur.

 *
Münaqişəyə girişməkfayda qapılarını bağlayır.
 *
Mütəmadi olaraq elmlə məşğul olmaq insanın eyiblərini anlamasına səbəb olur.

 * İ
nsanlar arasında tanınmaq istəyən axirətin dadını ala bilməz.
 *
Baş üstə deməyi öyrənmək lazımdır.

 *
Qul nə qədər dua edərsə, Allahü təala ondan o qədər bəlanı uzaqlaşdırar.
 *
Sükutsənə vüqar qazandırar və səni üzr istəmək zəhmətindən qurtarar.


* İnsanlar ədəbə elmdən daha çox möhtacdır. 
 * Mülayim olmaq sakit olmağı
tez təmin edər və çətin olan şeyləri asanlaşdırar. 

* İnsanı Allahü təaladan uzaqlaşdıran şeylərə məhəbbət etmək bütün pisliklərin başıdır. 

 
HəyaAllahü təalanın bəyənmədiyi pis xasiyyətlərdən imtina etməkdir.

 *
Sözü və hərəkətləri ilə sənə Allahü təalanı və axirəti xatırlatmayan kimsə ilə yoldaş olma!

 *
Kim bir şeyin ona faydalı və ya zərərli olduğunu bilməzsə, cəhalətini ifşa etmiş olar.

 *
Qorxaq tacir nə qazanarnə də itirərhətta ziyan edər.

 * İ
nsanları xorhəqir və aşağı görmək sənin üçün müalicəsi mümkün olmayan böyük bir xəstəlikdir.