Alimin xətası kapitanın xətasına bənzəyir.
* Tövbənin həqiqəti, keçmiş günahlara peşman olmaq, gələcəkdəkilər üçün istiğfar etmək və əfvini istəməkdir.
* Hər səhər və axşam tövbə etməyən özünə zülm etmiş sayılır.
* İxlas; bütün işləri insanlara yaramaq üçün deyil, Allahü təalanın rizası üçün etməkdir.
* Alimin xətası, kapitanın xətasına bənzəyir. Gəmi batanda, onunla birlikdə bir çox insan da batar.
* Övliyanın söhbətinə qovuşan Allahü təalaya qovuşduran yolu tapacaqdır.
* Üç gün keçdikdə yoldaşınızı axtarın! Xəstədirsə, ziyarət edin! Əgər bir işlə məşğuldursa, ona kömək edin!
* Xəsislik, hər kəs üçün xoşagəlməz və iyrənc bir xasiyyətdir.
* Xəstənin dərman qəbul etməsi bir səbəbdir. Şəfanı verəcək olan Allahü təaladır.
* Dünya təməli çətinlik üzərinə qurulmuş bir evdir. Orada çətinlik olmadan yaşamaq mümkün deyildir.
* Yerində söz söyləyən üzr istəmək məcburiyyətində qalmaz.
* Özünü həddindən artıq tərifləyən, başqasını da eyni dərəcədə pisləyər. Başqasını həddindən artıq pisləyən, özünü həddindən artıq tərifləyər.
* Günah və dünya sevgisiylə xəstələnən qəlblərinizi dünyadan soyuyaraq və günahları tərk edərək müalicə edin.
* Səbr; Allahü təalaya güvənib, səbat etmək və bəlanı könül xoşluğu və rahatlığı ilə qarşılamaqdır.
* Allahü təaladan və Onun dostlarından başqasına meyl edən qəlb xəstə qəlbdir.
* Məscidlər, Allahü təalanın evidir. Ziyarət edilənin ziyarət edəni qonaq etməsi şanındandır.
* Kim elm axtararsa öyrənər. Elm öyrənən isə günah iş görməkdən qorxar.
* Yaxşı və ya pis ağızdan çıxan hər sözün hesabı vardır.
* Cəhənnəmi bildiyi halda günah işləyən adama təəccüb edilir.
* Kim bidət əhlini sevərsə, Allahü təala onun əməlini yox edər və qəlbindən İslam nurunu çıxarar.
* Nəfsin aldadmasına, dünyanın yalançı və ötəri dadına qapılan, xeyrin dadını duya bilməz.
* Xeyirdən bir şey öyrənsəniz onu insanlara öyrədin! Beləliklə, bu xeyrin meyvələrindən istifadə edərsiniz.
* İbrət alınacaq hadisələr olduqca çoxdur. Ancaq, bunlardan ibrət alanlar isə çox azdır.
* Kim elmi axtarıb öyrənərsə, günah iş görməkdən qaçar. Günahdan qaçan isə, qiyamət günü cəzasından qurtular.