Həccə vəzifəli getmək
Sual: Yoxsul bir şəxs səhiyyə işçisi olaraq və ya başqa bir vəzifə ilə Məkkəyə gedib həcc etsə həcc borcundan xilas olarmı, irəlidə zəngin olsa, təkrar həccə getməsi lazımdırmı?
CAVAB
Məkkəyi-mükərrəməyə həcc vaxtında hər nə surətlə gedilərsə gedilsin, orada fərz olaraq niyyət edib həcc edən, həcc borcundan xilas olar, irəlidə zəngin olsa da təkrar həccə getməsi lazım deyildir. (Rədd-ül Muxtar)