İfrad həcc necə yerinə yetirilir?
Miqatdan əvvəl:
1- Dırnaq kəsilir.
2- Qoltuq altı və qasıq təmizlənir.
3- Qüsl edilir, mümkün olmazsa dəstəmaz alınır.
4- Kişilər ehrama girir. (Qadın paltarını çıxartmaz)
5- Başı açıq və ayaqyalın olur.
Miqat sərhədində:
Ehramın sünnəti olaraq iki rəkat nafilə namaz qılınır. Birinci rəkatda Kafirun, ikinci rəkatda İxlas surəsini oxumaq yaxşıdır. Yalnız həcc üçün niyyət və təlbiyə edilir. Beləcə ehrama girilmiş olunur.
Ehramdan sonra:
Ehramdan çıxana qədər ehramlıya qadağan olunan işlərdən çəkinilir. Təkbir, təhlil. Salavatı-şərifə və təlbiyə söylənərək yola davam edilir.
Məkkəyi-mükərrəmədə:
1- Qüsl edilib və ya dəstəmaz alıb Hərəmi-şərifə gedərək !qudum təvafı” edilir. Bu sünnətdir.
2- Təvafdan sonra iki rəkat təvaf namazı qılınır. Birinci rəkatda Kafirun, ikinci rəkatda ixlas oxumaq yaxşıdır.
3- Zəmzəm içilir, üstünüə, başına tökmək yaxşı olar.
4- Ehramlı olaraq Məkkədə qalınır. Namazları Hərəmi-şərifdə qılmağa çalışmaq lazımdır. İstənildiyi qədər nafilə təvaf edilir.
5- Həccin sa’yı qudum təvafından və ya nafilə bir təvafdan, yaxud ziyarət təvafından sonra edilir.
Tərviyə günü [8 Zilhiccə]
Tərviyə günü sübh namazı mümkün olarsa Məkkədə qılınıb Minaya çıxılır. Arəfə günü sübh namazının ardından Ərəfata hərəkət edilir.
Arəfə günü [9 Zilhiccə]
1- Hər fürsətdə təlbiyə, təsbeh, təkbir, təhlil və salavat oxunur. [Hacılar özlərinə, ana-ata və bütün müsəlmanlara dua edərlər]
2- Zöhr və əsr namazları zöhr vaxtında cəmi-təqdim edilir.
3- Günortadan sonra vaqfə edilir.
4- Günəş batmadan Ərəfatdan ayrılmamaq lazımdır. Günəş batdıqdan sonra, məğrib namazı qılınmadan Müzdəlifəyə hərəkət edilir.
5- Məğrib və işa namazları Müzdəlifədə işa vaxtında cəmi-təhrir ilə qılınır. Gecə Müzdəlifədə Müzdəlifədə qılınır. Şeytan daşlamaq üçün daş yığılır.
Bayramın birinci günü [10 Zilhiccə]
1- Sübh namazı qılınınca Müzdəlifədə “Məşaril haram”a gedib orada vaqfə edilir.
2- Hava ağarıb günəş doğmadan Minaya hərəkət edilir.
Minada çadıra yerləşdikdən sonra:
1- Aqabə cəmrəsinə [böyük şeytana] 7 daş atılır.
2- Saçlar tam kəsilir və ya qısaldılır. Beləcə ehramdan çıxılmış olur.
Bayramın 2,3 və 4 –cü günləri:
1- Bayramın ilk günü edilməmişsə ziyarət təvafı edilir. [Ziyarət təvafını bayramın birinci günü etmək daha fəzilətlidir] Daha öncə edilməmişsə həccin sa’yı edilir. Bunlar üçüncü günü günəş batana qədər edilməlidir. Edilməmişsə vacibi zamanında etmədiyi üçün cəza lazımdır.
2- Kiçik, orta və Aqabə Cəmrələrinə [üç şeytana] hər gün yeddi daş atılır.
Minadan dönüncə:
“Vəda Təvafı” edilir. Beytullaha qarşı durub zəmzəm içilir. Üz və baş yuyulur. Sonra imkan tapsa Kəbəyi-şərifin yüksək qapısı öpülür.