Bonedən (başlıqdan) istifadə etmək
Sual: “Fransızlardan gələn və başa geyinəndə hicabdan görülə bilən bonedən qadınların istifadə etməsi caiz olmaz. Bonenin görülməsi, alt paltarın görülməsi kimidir” deyilir. Bunlar doğrudur?
CAVAB
Xeyr, doğru deyildir.  Bonedən, saçları yığmaq və görünməsinə mane olmaq üçün istifadə edilir. Bone taxılmazsa hicab sürüşər və saç görülə bilər. Bu baxımdan uyğun bir örtüdür. Diqqəti çəkməməsi üçün bone çöldən görülməməlidir.
Hicabın və ya bonenin müsəlman olmayanlardan gəlməsinin heç bir zərəri yoxdur. İbadətlərə məxsus olmayan şeylərdən istifadə etmək caizdir. Dəbdəbəli ipək bir hicabı Müsəlmanlar da istehsal etsə, istifadə edilməsi uyğun olmaz. Sadə yəni uyğun olanı, müsəlman olmayan da istehsal etsə, zərəri olmaz.
Peyğəmbər əfəndimizin keşiş ayaqqabısı və yunan cübbəsi geyindiyi, hədisi-şəriflə bildirildi. (Məvahib, Tirmizi)