Ana Səhifə > Övlad haqqı > Oğlana də, qıza da qoyulan adlar

Oğlana də, qıza da qoyulan adlar

Əhsən: Ən gözəl, çox gözəl.
Bəxşi: Aşiq, sevən, tutqun.
Bəxtigür:Qisməti çox.
Bəhmən: Zəki, anlayışlı, tədbirli.
Bəra: Fəzilət, üstünlük, yaxşılıq.
Bərəkət: Bol və səmərəli.
Almaz: Çox qiymətli.
Fərda: Sabah.
Heyran: Çaşmış, heyrətdə qalan heyranlıq hiss edən.
Hidayət: Doğruya qovuşan. Haqq yol, İslamiyyət.
Hilal: Yeni ay.
İşıq: İşıqlandıran.
İfakat: Xəstəlikdən xilas olan, yaxşılaşan.
Imran: Evinə bağlı qalan.
Irfan: Bilib anlayan, zehini yetkin.
Ismət:Namuslu, pislik və rəzalətlərdən qaçınan. Bütün böyük-kiçik günahlardan uzaq, öz dinində və digər dinlərdə haram olmuş və ya olacaq bir şeyi etməyən, heç bir günah işləməyən günahsız olan peyğəmbər sifəti.
Müzəffər: Zəfər qazanmış, qəhrəman.
Merset: Kərim, comərd.
Müctəba: Seçilmiş.
Nemət: Yaxşılıq, lütf, ehsan, bəxşiş, səadət, xoşbəxtlik.
Olcay: Taleh, iqbal, qədər.
Refet: Mərhəmət etmə, əsirgəmə.
Seçkin: Seçilmiş, üstün, seçkin, bənzərlərindən üstün.
Sermet: Daimi, davamlı.
Sərvət: Mal, mülk baxımından zəngin.
Sezər: Hissi güclü kişi.
Sirət: Rəftar, davranış, hərəkət ümumiyyətlə əxlaq.
Suat: Müqəddəs, uğurlu, uğur gətirən.
Sultan: Hökmdar, iqtidar sahibi.
Şadman: Sevincli, məmnuniyyət.
Şəfəq: Günəş doğulmadan əvvəlki üfüqdəki işıqlıq.
Şənal: Şən və nəşəlilərlə yoldaşlıq edən.
Üfüq:Yerlə göyün birləşmiş kimi göründüyü yer.
Uğur: Bəxt, taleh.
Utku: Zəfər, qalib gəlmə, xarakter və əxlaq baxımından bənzərlərindən öndə.
Ümid: Ümid, ümid edilən, gözlənilən şey əməl, arzu, xahiş.
Ümran: Mütərəqqilik, mədəniyyət, rifah, bərəkət.
Üstün: Bənzərlərindən daha irəlidə, qalib gələn.
Yaqut: Qiymətli bir bəzək daşı.
Yaran:Dost. Yarın çoxluğudur.
Yüksel: Mənəvi sahəsində yüksək ol.
Zinət: Bəzək.Geri qayıt