Qız adları
Ədalət: Doğruluq, zülm etməmə, haqsızları tərbiyə.
Andiyə: Saleh, Cənnətlik.
Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi böyük fəlakət.
Afitab: Günəş işığı.
Ahu: Ceyran, maral.
Aişə: Bolluq içində rahat yaşayan.
Aminə: Qorxusuz.
Arzu: İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın.
Asiyə: Dirək, kədərli qadın.
Aslı: Təməlli, köklü.
Aslıxan: Xan soyundan olan.
Asuman: Göy, göy qübbə, səma.
Atiyə: Hədiyyə, vermə, yaxşılıq.
Atifət: Bir səbəbi olmadan hiss edilən sevgi.
Ayfer: Ay işığı.
Ayla: Qadın, xanım.
Aylin: Ayın ətrafından görülən işıqlı dairə.
Aynur: Ay kimi parlaq.
Aypəri: Pəri kimi gözəl.
Ayten: Ay kimi parlaq rəngli.
Ayşəgül: Güləc, gül kimi rəngli, canlı və rahat ömür sürən.
Ayşən: Nəşəli, parlaq, sevimli.
Azimət:Gediş. Təqva yolunu seçən.
Azra: Bakirə.
Banu: Ev qadını.
Begüm: Hörmət dəyər qadın, xanım.
Behiye: Gözəl, cazibədar qadın.
Bənan: Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.
Bengi: Sonsuz, narkoman.
Bəraət: Edilən xeyirli bir iş üzündən əfv etmək üzrə verilən qarşılıq.
Bərən: Quzu.
Bərin: Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.
Bərirə: Ehsan sahibi, sadiq.
Bərna:Gənc, cəsur, cavan.
Besamət: Gülər üzlü.
Betigül: Gül kimi iy verən məktub.
Betül: Kişilərdən çəkinən, ibadətə düşkün, namuslu və çox təmiz qadın. Həzrəti Fatimə və Həzrəti Məryəmin ünvanı
Bəyxatun: Xaqanın xanımı.
Beylem: Çiçək demədi, bukət, təqdim etmə.
Bəyza: Çox ağ, çox təmiz, parlaq.
Bilgə: Bilgisiylə davranışları bir-birinə uyğun gələn.
Bilgəxatun: Dərin bilgi sahibi qadın.
Binnaz: Çox nazlı.
Birgül: Tək və bənzərsiz gül.
Buket: Demət, çiçək demədi.
Burc: Təzə dal, filiz.
Burçin: Dişi maral.
Burcu: Gözəl iy verən.
Büşra: Müjdəsevinc, xeyirli xəbər. Tələsik, tez.
Canan: Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah.
Cangül: İş açıcı.
Cavidan: Sonsuz, ölümsüz, əbədi.
Ceyda: Yaralı, hər kəsə yaxşılıq edən.
Cəyran: İncə şəkilli, gözəl gözlü bir maral cinsi.
Cahanfər:Cahanı işıqlandıran çox gözəl qadın.
Dərya: Dəniz, çox bol, bir çox.
Dəstəgül: Gül dəstəsi, çiçəl buketi.
Dəclə: Böyük çay. İraqda dənizə tökülən bir çay.
Didar: Üz,çöhrə, surət, görüş, göz, görmə gücü.
Dilara: Könül alıcı, sevgili.
Dilbər: Gözəl, sevgili, könül çəkici.
Dilbəstə:Könül bağlamış, aşiq.
Dildade: Könül vermiş, düşkün, tutqun.
Dildar: Könülü hökm altında tutan sevgili.
Dilruba:Könül qapan,  hər kəsi özünə bağlayan.
Dilsafa: Könülü fərah kədərsiz.
Dilşad: Könülü sevincli, ürəyi şən.
Dilşikar: Könül ovlayan, özünə bağlayan.
Dürdanə:İnci dənəsi, inci səpən.
Əbru: Qaş.
Əda: Rəftarı xoş, nazlı.
Əfsər: Tac.
Əla: Sarıya çalar şabalıdı.
Əlif: Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.
Əməl: Güclü arzu, ümid edilən şey.
Ərva: Çox gözəl,son dərəcə cəsur və igid  adam.
Əsma: Adı olan.
Əsra: Gecə səfərinə çıxan.
Fatimə: Özü və nəsli Cəhənnəm atəşindən kəsilmiş.
Fəzilət: Ərdəm, yaxşı xasiyyətlərin və üstün xüsusiyyətlərin hamısı.
Fərdiyə: Tək və bənzərsiz.
Fərah: Bol, geniç, şən, açıq.
Feray: Parlaq, işıqlı ay.
Fərhundə: Uğurlu müqəddəs.
Fəriha: Sevincli, fərah.
Fərihan: Razı, məmnun, sevincli.
Ferişte: Mələk.
Ferzane: Hakim, filosof, bilgin, alim.
Figən: Çiçək dəstəsi, kölgə edən.
Fitnat: Zehin açıq tez qavrayışlı.
Firdevs: Səkkiz Cənnətdən biri, qızıl və gümüşdəndir.
Firkat: Ayrı olan, sevgidən uzaq qalan.
Fulya: Gözəl qoxulu bir nərgiz.
Füruzan: Çox parlaq, aydınlıq, parlayan, nurlu.
Füsun: Sehr, əfsun.
Füsunkar: Ovsunlayıcı gözəl.
Qazal: Maral, ceyran, ahu.
Könül: Qəlb.
Gözdə: Gözə girmiş, bir böyüyün sevib bəyəndiyi.
Gülbanu: Gül xanım.
Gülbərk: Gül yarpağı.
Gülbin: Gül fidanı, gül budağı, gül bağçası, güllük.
Gülbiz: Gül saçan, gül səpən.
Gülçöhrə: Gül üzlü, üzü gül kimi xoş.
Gülcamal: Üzü gül kimi gözəl.
Gülçiçək: Gül kimi təzə, çiçək təzəliyə daşıyan.
Gülçin: Gül yığan, gül yığıcı.
Güldemət:Gül buketi, gül dəstəsi.
Gülendam: Gül kimi incə, uzun, gözəl bədənli.
Güləsər: Üzündə təbəssüm əskik olmayan.
Gülfam: Çəhrayı, gül rəngində.
Gülfem: Gül dodaqlı, gül ağızlı.
Gülfər: Gül kimi parlaq.
Gülfeşan: Gül saçan.
Gülfidan:Gül kimi gənc.
Gülhiz: Gül yetişdirən.
Gülistan: Gül bağçası, güllük.
Gülizar: Gül yanaqlı.
Gülnar: Qatlı və böyük gül, böyük çiçək.
Gülnaz:Gül kimi incə və zərif, nazlanan.
Gülsima:Gül üzlü.
Gülsüm: Üzü dolğun. Ümmügülsüm: Gülsümün anası.
Gülter:Yeni açılmış gül.
Gülşən: Gül bağçası, gülistan.
Güzidə: Seçkin, seçilmiş, seçmə.
Həcər: Daş, qaya parçası.
Xəticə: Erkən doğulan qız uşağı.
Halə: Ayın ətrafında görülən işaq halqası.
Halənur: İşıqlı, aydınlıq dairə, halə.
Hamiyət: Milli qürur və şərəf.
Xandan: Gülən, şən.
Xandə: Gülən, lağ edən.
Hariqə:Təbiət xarici meydana gələn fövqəladə hadisə.
Hasna: Çox gözəl qadın.
Havər:Gün şərqi, ortaq.
Havlə: Güclü, qüvvətli, taqətli, qüdrətli.
Həvva: Bir şeyin kamilliyi, yetkin. Həzrəti Adəmin xanımı.
Hayrunnisa: Qadınların  xeyirlisi, yaxşısı.
Hədiyyə: İkram olaraq verilən şey.
Hicran: Ayrılıq, ayrılığın verdiyi unudulmaz acı.
Hicrət: Bir ölkədən başqa ölkəyə köç etmiş olan.
Hilal: Yeni ay.
Xoşəda: Davranışı xoş, hərəkəti gözəl.
Xoşəndam: Boyu posu gözəl, görünüşü düzgün.
Xoşqədəm:Gözəl ayaqlı, uğurlu.
Xoşnəva: Gözəl səsli.
Xoşnigar: Şirin, gözəl baxışlı.
Huban: Gözəllər. Gözəl olan.
Huri: Cənnət qızı kimi gözəl.
Huriyə: Çox gözəl.
Hülya: Xəyal.
Hümeyra: Kiçik qırmızı. Həzrəti Aişənin ünvanı.
Hürrəm: Təzə, şən, sevincli. Gülər üzlü.
Hürriyyət: İradəsinə görə qərar verən. Özünə və başqasına zərər verməyəcək şəkildə sərbəst.
Hüsna: Ən gözəl, çox gözəl.
Hüsnügül: Gül kimi gözəl.
Hüveyda: Açıq-aşkar, bəlli.
Itri: Qoxulu, gözəl qoxulu.
Iclal: Hörmət və böyüklük göstərən, ikram edən.
Iffət:Namuslu, halalı istəyən, haramdan qaçan.
Ikbal: Bəxt açıqlığı, işlərin yolunda getməsi.
Irəm:Şəddatın Cənnət deyə etdirdiyi məşhur bağça.
Jalə: Çiy, şəbnəm.
Jülidə: Saçı dağınıq.
Qədər: Xeyrin və şərin Allahdan gəldiyinə inanmaq.
Kəriman: Kərimin çoxulu, kərəmi çox, comərd.
Kövsər: Maddədən və mənən çox, nəsli sıxlıq.Cənnətdəki məşhur hovuz.
Kezban: Ev qadını.
Qismət: Taleh, nəsib, qədər.
Qüdrət: Qüvvət, taqət, güc, varlıq, səlahiyyət, qabiliyyət.
Kutan: Müqəddəs, xoşbəxt.
Kübra: Ən böyük ən əzəmətli.
Kündəm: İtaətli, hörmətli.
Laləzar: Lalə bağçası.
Lamiha: Paylayan, parıldayan, parlaq.
Leman: Titrək.
Lerzan: Titrəyən, titrək.
Lətafət: Lətiflik, xoşluq, yumşaqlıq.
Leyan: Rahatlıq, lüks həyat.
Leyla:Uzun və qaranlıq gecə.
Mahinev: Yeni doğulmuş ay.
Mahiye: Aylıq.
Mahpeyker: Ay üzlü parlaq və nur üzlü.
Mahru: Ay kimi parlaq üzlü.
Maidə: Qurulmuş hazır süfrə.
Makbule: Qəbul olunmuş, bəyənilmiş.
Maral: Dişi maral.
Mayda: Narin incə şəkilli.
Mebşurə: Üzü gözəl, əndamlı.
Məfharət: İftixar edən.
Məfkurə: Çatılmaq istənən ən uca məqsəd.
Mehlika: Ay üzlü.
Mehparə: Ay parçası.
Mehtap: Ay işığı. 
Mehveş: Ay kimi gözəl.
Melahat: Gözəl üzlü.
Melda: İncə və təzə.
Mələk: Günahsız, halım səlim.
Məlis: Bal arısı.
Menfusə: Çox xoş, çox xoşa gedən, ən gözəl.
Meriç: Ege dənizinə tökülən çay.
Merve: Kəbə yaxınındakı kiçik təpə.
Məryəm: Dininə bağlı.
Mesadət: Xoşbəxt. 
Mestinaz: Süzgün baxışlı.
Mevhibə:Bəxşiş, ehsan, hədiyyə.
Meysere: Zənginlik, rahatlıq.
Mihman: Qonaq.
Mihriban:Sevən, gülər üzlü.
Mihrimah:Günəş ilə ay.
Mihrinaz: Çox nazlı.
Mimoza: Yarpağına toxunanda toplanan bir çiçək.
Mualla: Uca, yüksək.
Muattar: Gözəl qoxulu.
Muazzəz: İzzət və şərəf sahibi, qiymətli.
Məhəbbət: Sevgi.
Muhaddərə: Namuslu, iffətli, örtülü müsəlman.
Müqəddər:Alın yazısı inanan.
Müqəddəs:Mübarək, təmiz.
Mübəccəl: Ucaltılmış, böyüdülmüş.
Mübərra:Təmizə çıxarılmış, açıqca ifadə edilmiş.
Mübəşşər: Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən.
Mübəyyən: Açıqlanmış, ortaya çıxarılmış.
Müjdə:Yaxşı xəbər sevincli xəbər.
Müjgan:Kirpiklər.
Müjgən: Kirpik.
Münəvvər:İşiqlandırılmış, mədəni və bilgili, aydın.
Müntəha:Nəticə, son yer.
Mürüvvət:İnsanlıq, mərdlik, sevincli günlərini  görmə.
Müşərrəf: Şərəfli qılınmış.
Müvəddəd: Sevgi, dostluq, məhəbbət.
Müyəssər: Asanca edilən nəsib olan.
Müzəhhər:Çiçəkli, çiçək açmış, çiçəklənmiş.
Müzəyyən: Bəzəkli, bəzənmiş.
Nadidə: Görülməmiş, az tapılar, çox qiymətli.
Naxşıdil: Könül naxışı.
Nalan: İnləyən, ağlayan, üzülmək, fəğan edən.
Narin: incə şəkilli, nəzakətli.
Nazan: Nazlı, naz edən.
Nazəndə: Naz edici, nazlı.
Nazənin: Çox nazlı, zərif, incə şəkilli.
Nazik: İncə, zərif.
Nazikendam: Zərif şəkilli.
Nazilə: Aşağı enən.                                            
Nazlı: Naz edən.
Nebahat: Şan və şərəf sahibi.
Necla: Qız övlad.
Nedrət: Az tapılan, nadir.
Nəhar: Gündüz.
Nemika: Məktub.
Nəriman: Pəhləvan, qəhrəman, igid.
Nermin: Yumşaq, zərif, nəzakətli.
Neslihan: Padşah soyundan gələn.
Neslişah: Şah nəslindən.
Nesrin: Çöl gülü, misir gülü, van gülü.
Nəşə: Sevinc içində olan.
Nəşidə: Məşhur misra, beyt, mənsumə.
Nəval: Taleh, qismət, bəxt açıqlığı. Ehsan, hədiyyə.
Nəvbahar: İlk bahar.
Nəvbəxt: Talehi yeni.
Nəvbər: Yeni yetişmiş  turfanda tərəvəz, meyvə.
Nəvcahan: Təzə, gənc, cavan.
Nəvəda: Hər kəsdən ayrı bir ədası olan.
Nəvin: Yeni, çox yeni, yeni şey.
Nəvinbal: Təzə yeni yetişmiş fidan.
Nəvinur: Müxtəlif görünüşdə işıqlar.
Nəvres: Yeni bitən, gənc təzə.
Nəvsal: Yeni il.
Nəvvare:Nurlu, işıqlı, parlaq, ağac çiçəyi.
Nəzafət: Təmizlik, paklıq.
Nəzahət:Təmizlik, paklıq, iç təmizliyi, incəlik, riqqət.
Nəzakət: Nəzakətlilik, zəriflik, incəlik, tərbiyə, ədəb.
Nida: Səslənən.
Nigahban: Gözcü, gözətçi.
Nigar: Rəsm, naxış, rəsm kimi gözəl.
Nihal: Fidan, gənc. Fidan kimi incə.
Nihan: Gizli, sirr, örtünməsi lazım olan yerləri örtən.
Nilgün: Göy rəngli.
Nilüfer: Bir su bitkisi.
Niran: Atəş, parlaqlıq.
Nur: İşıq, parıltı, aydınlıq, nur.
Nuran: İşıqlı, nurlu, aydın.
Nuray: Ay işığı kimi.
Nurbanu: İşıqlı xanım, nurlu xanım.
Nurcahan: Cahanın nuru,  kainatın işıqlı, parlaq, nurlu.
Nurçin: İşıqlı.
Nurhan: Aydın hökmdar.
Nurhəyat: Parlaq həyat.
Nurpəri: Üzü nur kimi parlayan pəri kimi gözəl.
Nurşən: İşıq kimi şən və gülər üzlü.
Nurşin: Çox ləzzətli.
Nükhet: Gözəl və xoş qoxu.
Özgə: Başqa, xarici, yaxşı, gözəl, zarafatçı, cana yaxın.
Özlem: Həsrət. Yenidən görmə arzusu.
Pakize: Çox təmiz, xoş və gözəl saf, yaxşı, ləkəsiz.
Pendiyə: Öyüd verən.
Peren: Ülkər ulduzu.
Pəri: Çox gözəl, cazibədar.
Pəridə: Uçaraq yüksəlmiş, rəngini atmış.
Pərixan: Pəri padşahı.
Rahimə:Möminlərə çox yazığı gələn qadın.
Rahşan: Parlaq, parlayan.    
Rana: Gözəl, xoş görünən.
Ravza: Bağça, yaşıllığı çox, çiçəkli bağça.
Rayiha: Qoxu, gözəl qoxu.
Refxan: Varlıq içində yaşayan, bolluq içində olan.
Rəmidə: Ürkmüş, qorxmuş, ürkək, qorxaq.
Rəngin: Rəngli, boyalı, gözəl.
Rasidə: Ərimiş, yetişmiş, yetkinləşmiş.
Reyhan:Ruzi, mərhəmət, gözəl qoxu. Reyhan.
Riqqət:İncəlik, zəriflik.
Rugeş: Canlı üzlü, təzə üzlü.
Ruken: Gülər üzlü, müjdə verən.
Rukiyə: Ovsunlayıcı gözəllikdə.
Rumeysa: Böyük ulduz.    
Ruşən: Aydın, parlaq, bəlli, aşkar, ortada.
Ruzənin: Çiçək kimi gözəl üzlü.
Rüveyda: Xoş, incə, zərif.
Rüveyha: İncəlik, zəriflik.
Səadət: Qovuşan, xoşbəxt.
Sabahat: Latif, üzü gözəl, camal sahibi.
Sabia: Yeddinci.
Saniyə:İkinci.
Sara:Xalis, qatıqsız, saf.
Sare: Sıçrayan, atlayan.
Satıa: Meydana çıxan, yüksələn, nur saçan, parlaq.
Səda: Səs.
Seha: Əli açıq, comərd.
Səxavət: Comərdliyi sevən.
Səhər:Gecənin son altıda biri olan vaxt ki, bu vaxt edilən dualar qəbul olar.
Sekinə: Könlü rahat.
Salamat: Sağlamlıq, xoşbəxtlik, qurtuluş, sakit olma.
Səlma: Sülhsəvər, itaətli, yaxşı yolda.
Selvican: Selvi sevən, selvi canlı.
Samahat: Comərd, xeyirxah.
Səmra: Əsmər, qumral rəngdə, əsmər gözəli.
Səna: Tərifləmə, mədh  etmə.
Səniyyə:Yüksək, uca.
Serap: İşığın əks olunmasından doğan yanılma.
Sevde: Əsmər gözəli.
Sibel: Buğda başağı.
Suna: Kişi ördək. Əndamlı.
Suzan:Yaxan, yanan.
Süəda: Səadətli, qutlu, uğurlu. Səidin çoxluğu.
Sükeyne: Səssiz, sakit başlı,vüqarlı.
Sülün: İncə zərif.
Süməyyə: Ammar ibn Yasərin anası. Ilk İslam şəhidi.
Sündüs: Qızıl və gümüş tellə işləməli ipək parça.
Süveyda: Qəlbin ortasındakı qara ləkə.
Şahdanə: Xoşbəxt, bəxtiyar, dindar, təmiz ürəkli.
Şahika:Dağ təpəsi, dağ zirvəsi.
Şahmələk: Gözəllər gözəli.
Şaziment: Xüsusiyyətləri kimsəyə bənzəməyən.
Şəbnəm:  Gecə nəmi, çiy, nən, rütubət.
Şahnaz: Çox nazlı.
Şəhriban: Şəhrin ən böyük əmiri, vali.
Şəmsinisa: Qadınların günəşi.
Şərməndə: Utancaq.
Şərmin: Utanan, sıxılan.
Şərmizə: Kiçik insan birliyi.
Şətarət: Şənlik, nəşəli olma, sevinc.
Şeybə: Ağ saçlı, qoca, saçı ağ olmuş.
Şeyda: Aşiq, tutqun. Sevgidən ağılını itirmiş.
Şeyma: Bədənində xal, əlamət olan.
Şirin: Dadlı, cana yaxın, sevimli.
Şule: Alov, parıltı.
Şükran: Təşəkkür edən, minnətdar qalan.
Şükufə: Çiçək kimi gözəl, tumurcuq.
Tifligül:Qönçə gül.
Tirajə: Göy qurşağı.
Tuba: Cənnət ağacı.
Tülin: Güzgü.
Tükan: Padşaha səltənətdə ortaqlıq edən həyat yoldaşı.
Ulya:Çox uca.
Ülfət: Dost olan, yaxınlıq hiss edən.
Üməymə: Kiçik ana.
Ümmüxan: Hökmdarın anası.
Vəcahət:Gözəl üzlü, etibarlı, şərəfli.
Vədia: Əmanət.
Vədidə: Dost, sevgili. Çox sevən.
Vəsamət:Gözəl olan.
Vəsilə: Vasitə olan.
Vildan: Yeni doğulmuş uşaq.
Vuslat: Dostuna, sevdiyinə qovuşan.
Yadigar: Dost xatirəsi.
Yarıdil: Könül dostu, içdən yoldaş.
Yəlda: Uzun və qara.
Yəldəm: Tez, çevik.
Yeşim: Sərt və qiymətli yaşıl daş.
Zəhra: Üzü ağ və parlaq, nurani üzlü.
Zəkavət: Tez anlayan, tez qavrayan.
Zərafət: Nəzakətlilik, incəlik, zəriflik.
Zərəngül: Qızıl kimi gül.
Zərişdə: Qızıl tel.
Zərrin: Qızıla bənzəyən, qızıl kimi parlaq və qiymətli.
Zeynəb: Görünüşü və qoxusu gözəl,yetkin və dolğun. 
Ziba: Bəzəkli, yaraşıqlı gözəl.
Zinnur: Nur sahibi, nurlu, işıqlı, parlaq, bəxtiyar.
Zişan: Şanlı, məşhur, çox tanınmış.
Zübeydə:Ən seçmə, öz, xülasə, cövhər.
Zülal: Saf, aydın.
Züləyha: Tez gedən, yolda bənzərini keçən.
Zülfibar: Dağılmış, yayılmış saç.
Zülfiyar: Sevgilinin saçı.
Zümrüt: Yaşıl rəngdə, şüşə parlaqlığında bir bəzək daşı.