Atanın məsuliyyəti
 • Sual: Ata uşağından hansı yaşa qədər cavabdehdir?
  CAVAB
  Oğlan uşağından həddi-buluğa çatana qədər, qızından isə evlənənə qədər cavabdehdir.
  Oğlunu evləndirmək
  Sual: Ata oğlunu evləndirməyə məcburdurmu ?
  CAVAB
  Ata oğlunu evləndirməyə məcbur deyildir. Oğlan uşağı həddi-buluğa çatdıqdan sonra atasının məsuliyyətindən çıxar. Kasıb oğlunu evləndirmək isə varlı ataya vacibdir. (Uyun-ül-bəsair)
  Hədisi-şərifdə buyuruldu ki:
  “Uşağa gözəl ad vermək, dinini öyrətmək və vaxtı gələndə evləndirmək, övladın atası üzərindəki haqlarındandır.” [ƏbuNuaym]