Dua edərkən göyə baxmaq
Sual: Dua edərkən göyə baxmaqda bir zərər varmı?
CAVAB
Dua edərkən başı yuxarı qaldırmaq doğru deyildir. Allahü təala məkandan münəzzəhdir. Bəzi bidət əhli kimi haşa Allahü təalanı göydə zənn etmək çox təhlükəlidir. 
Buxarinin rəvayət etdiyi bir hədisi-şərifdə namaz qılarkən göyə baxmaq şiddətlə yasaq edilmişdir. (Əl-Ənvar)