Doğuşun rahat və asan keçməsi üçün dua
Sual: Doğuşun rahat və asan keçməsi üçün dua vardırmı?
CAVAB 
Uşağın rahat doğulması üçün Abdullah ibni Abbas buyurdu ki:
Bir tas, qabın içinə Bismilləhilləzi la ilahə illa huv Əl-Haliml KərimSübhanə Rəbbil Arş-il azim Əlhamdülillahi Rabbil aləmin və sonra Naziat surəsinin son ayəsini və Kə-ənnəhümdən etibarən Əhqaf surəsinin son ayəsini İslam hərfləri ilə yazıb, suda həll edib, [sancı başladıqda] anaya içirilməlidir. (Bostan-ül-arifin)
Kağıza yazıb suya batırılarsa, suyunu içmək də eynidir. Əksini çıxarıb suya batırmaqla da olar. (Original dua budur)