Ayaq yoluna girib-çıxarkən
Sual: Ayaq yoluna  girib – çıxarkən oxunacaq dualar hansılardır?
CAVAB
Ayaq yoluna girərkən bu dua oxunur:
Allahümmə inni əuzübikə minəl xubsi vəl xabais.” [Əbi Şeybə]
Ayaq yolundan çıxarkən bu dua oxunur:
“Əlhamdü lilləhilləzi əzhəbə anil əza və əfəni”. [Nəsai]
Ayaq yoluna girərkən Əuzü-bəsmələ də çəkilir.