İşçilərin vəziyyəti
Sual: Müdir, “Hiylə etməzsən işinə son verərik” deyir. Hiylə etmək caizdirmi?
CAVAB
Hiylə etmək caiz olmaz.
Sual: Maaşlı ofissiantam. Qonağıma pulsuz içki verə bilərəmmi?
CAVAB
Müdir icazə vermişsə caizdir.
Sual: Quru meyvələr dükanında işləyirəm. Mal sahibi “İstədiyin qədər ye” deyir. İstədiyim qədər yesəm, haqq keçər? Yaxud yeməyib evə gedərkən yeyəcəyim qədər götürsəm zərəri olarmı?
CAVAB
Dükanda ikən istədiyiniz qədər yemənizdə zərər yoxdur.Ancaq evə gələrkən az da olsa gətirməniz caiz olmaz.
Sual: İşçini gecə səhərə qədər işlədirik. Gündüz bəlkə də namaz qılmır. Biz günaha giririk?
CAVAB
Xeyr.
Sual: Dəzgahdaram. Mal yoxdursa, müdirdən xəbərsiz qonşudan toptan qiymətinə alaraq, pərakəndə satıb qazancını almağım haram olar?
CAVAB
Bəli.
Sual: Çoban laqeydliyi olmadan, qoyunları qurda qapdırsa, ziyanı ödəməlidirmi?
CAVAB
Ödəməz.
 
Pulsuz iş
Sual: Bir nəfərin bir işə girmək üçün işəgötürənə pulsuz iş görməsi caizdirmi?
CAVAB
Öz razılığıyla işləsə caizdir. İşəgötürən zorla işlətsə zülm olar, caiz olmaz.