Cümə günü günorta vaxtı alış-veriş
Sual: Cümə günü zöhr azanı ilə imam salam verənə qədər olan vaxtda alış-veriş etmək məkruhdur?
CAVAB
Dünyanın hər yerində məkruhdur.
Sual: Cümə günü günorta vaxtı, qadınların da alış-veriş etməsi məkruhdur?
CAVAB
Bəli, məkruhdur.