B
Babacan - Cana yaxın, əmin, anlayışlı.
Baha - Dəyər, qiymət, zəriflik, üstünlük.
Bahadır - İgid, cəsur, qəhrəman.
Bəhri - Dəniz kimi gözü könlü geniş.
Bəhriyə - Dəniz kimi gözü könlü geniş.
Bəxtigur - Qisməti bol.
Banu - Ev qadını.
Bəsid - Sadə, düz, problemsiz.
Bəsidə - Sadə, düz, problemsiz.
Bəsri - Görmə qabiliyyəti güclü.
Bəsriyə - Görmə qabiliyyəti güclü.
Battal - Qəhrəman, cəsur, çox böyük.
Batu - Güclü, qüdrətli.
Bədir - Dolunay. Ayın on dördü kimi gözəl.
Bədri - Dolunay kimi gözəl və nurlu.
Bədriyə - Dolunay kimi gözəl və nurlu.
Bəgüm - Hörmətə layiq qadın, xanım.
Bəhcət - Sevinc, gülər üzlü, şirin.
Bəhic - Şən, gülər üzlü, şirin.
Bəhicə - Şən, gülər üzlü, şirin.
Bəhiyə - Gözəl, gözə xoş gələn qadın.
Bəhlul - Çox gülən, xeyir sahibi, səxavətli.
Bəhmən - Zəki, anlayışlı, tədbirli.
Bəhnan - Yaxşı xasiyyətli, gülərüzlü, hamı tərəfindən sevilən.
Bəhram - Mərih ulduzu.
Bəhzat - Soyu gözəl, əsil-nəcabətli.
Bəkir - İlk uşaq. Gənc, təzə.
Bəktayi -Yaşıd, bərabər,eyni.
Bənan - Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.
Bəngi - Sonsuz, tiryaki.
Bəra - Fəzilət, məziyyət, yaxşılıq.
Bərat - Xeyirli bir işin qarılşığında əfv olunmaq.
Bərəkət - Bol və verimli.
Bərən - Quzu.
Bərin - Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.
Bərirə - Ehsan sahibi, sadiq.
Bərkan - İşıldayan, parıldayan.
Bərkin - Güclü, sağlam.
Bərna - Gənc, cəsur, cavan.
Bəsəmət - Gülər üzlü.
Bəşər - İnsan.
Bəsim - Şən, gülər üzlü.
Bəsimə - Şən, üzügülər.
Bəşir - Müjdələyən. Gülər üzlü.
Bətigül - Gül kimi ətirli məktub.
Bətül - Kişilərdən çəkinən, ibadətə düşkün, namuslu və çox təmiz qadın. Həzrəti Fatimə və Həzrəti Məryəmin ləqəbi.
Bəyxatun - Xaqanın xanımı.
Bəyləm - Çiçək dəstəsi, buket, təqdimat.
Bəyza - Çox bəyaz, çox təmiz, parlaq.
Bilal - Su.
Bilgə - Biliyi ilə ,davranışları bir-birinə uyan.
Bilgəxan - Dərin bilik sahibi xaqan.
Bilgəxatun - Dərin bilik sahibi qadın.
Birgül - Tək və bənzərsiz gül.
Bişr - Gülər üzlü.
Buğra - Erkək dəvə, hindi, aslan.
Buket - Dəstə, çiçək dəstəsi.
Bülənt - Yüksək, uca, uzun.
Burak - Peyğəmbər əfəndimizin Meracda mindiyi at.
Bürc - Təzə budaq, tumurcuq.
Bürçin - Dişi maral.
Bürcü - Gözəl ətirli.
Burxan - Sağlam dəlil.
Büşra - Müjdə, sevinc, xeyirli xəbər, tələsik, dərhal.