Ç
Çələbi - Əfəndi, dünyagörüşü zəngin və nəzakətli insan.