E
Evran : Bəxt, böyük ilan.
Eymən : Daha uğurlu, çox bəxtli, xeyirli. Sağ tərəfdəki.
Eyvaz - Ər, həyat yoldaşı.
Ebru - Qaş.
Ehsan - Haqqından daha artığını verən.