Ə
Ənvə: Çox nurlu, çox işıqlı, çox parlaq, çox gözəl. 
Ərxan : İgid xaqan. 
Ərkam : Rəqəmlər, isimlər,adlar.
Ərkan : Əsaslar, dirəklər, rəislər. 
Ərkin : Müstəqil hərəkət edən. 
Ərman : Arzusu, istəyi olan.
Ərol: Sözündə duran ər. 
Ərtoğrul : Təmiz, ürəkli, doğru insan. 
Əsat : Çox uğurlu və xoşbəxt. 
Əsəd : Aslan, qəzənfər, cəsur. 
Əsvəd : Qara, əsmər.
Əşrəf : Ən çox şərəfli, etibarı ən çox yüksək olan. 
Ətəm : Qüsursuz, nöqsansız. 
Ətri - Qoxulu, gözəl qoxulu.
Əmin - Doğru, dürüst, güvənilən. Çox yaxşı bilən.
Əminə - Doğru, dürüst, güvənilən. Çox yaxşı bilən.
Əmir - Bir qövmün, şəhərin başçısı, rəisi.
Əngin - Ucsuz- bucaqsız dəniz.
Ənisə - Cana yaxın, sevimli dost, yoldaş.
Ərdəm - Fəzilət.
Ərib - Ağıllı, zəki, dərrakəli.
Ərkam - Rəqəmlər, adlar.
Ərman - Arzusu, istəyi olan.
Ərva - Çox gözəl, son dərəcə cəsur və igid adam.
Əsma - İsmi,adı olan.
Əsra - Gecə səfərinə çıxan.
Əsvəd - Qara, əsmər.
Əyub - Tövbə edən, səhvlərinə peşman olan.
Əyyub - Bəlalara səbri ilə məşhurdur.
Əcəxan - Xanların başı.
Əcvəd - Ən yaxşı, ən səxavətli.
Əda - Əməli,hərəkətləri xoş, nazlı.
Ədə - Ata, böyük qardaş, ağabəy.
Əfqan - Atıcı, yıxıcı.
Əkrəm - Çox səxavətli, yaxşılıq edən, kərəmi, lütfü çox olan.
Əla - Sarıya çalan, şabalıd rəngi.
Əlif - Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.
Ətif -Meyl edən, bağlayan.
Ətifə -Meyl edən, bağlayan.
Ətifət - Bir səbəbi olmadan duyulan sevgi.
Ətiq - Sərbəst buraxılan. Soyu təmiz, gənc.
Ətiqə - Sərbəst buraxılan. Soyu təmiz, gənc.
Ətiyyə - Bəxşiş, vermək, yaxşılıq.
Ədalət -Doğruluq, zülm etməmək, haqqsızlara tərbiyə.
Əhməd -Ən çox təriflənmiş, sevilmiş.
Əhsən -Ən gözəl, çox gözəl.
Əli -Çox uca.
Əlican -Cana yaxın, istiqanlı, candan.
Əlişan -Şan və şərəfi uca olan.
Əlişir -Aslan Əli.
Əllamə -Çox bilikli.
Əmmar -Bir yeri baxımlı vəziyyətə gətirən.
Əsli -Təməlli, köklü.
Əslixan -Xan soyundan olan.
Əfşar - Bir işi dərhal görən.
Əzimət - Gediş. Yol,Təqva yolunu seçən.
Əziz - Çox uca, çox şərəfli.
Əzizə - Möhtərəm,hörmətəlayiq.
Əzmi - Sümüklü,güclü, qüvvətli,əzəmətli
Əzmiyyə - Sümüklü,güclü, qüvvətli, əzəmətli