G
Gövhər - Brilliant kimi təmiz insan.
Gəray - Krım xanı.
Giyas - Yardım edən.
Gözdə - Gözə girmiş, bir böyüyün sevib bəyəndiyi.
Gülbanu - Gül xanım.
Gülbərk - Gül yarpağı.
Gülbin - Gül fidanı, gül budağı, gül bağçası, güllük.
Gülbiz - Gül saçan, gül sərpən.
Gülçöhrə - Gül üzlü, üzü gül kimi xoş.
Gülcamal - Üzü gül kimi gözəl.
Gülçiçək - Gül kimi təzə, çiçək təzəliyi daşıyan.
Gülçin - Gül toplayan, gül dərən.
Güldəmət - Gül buketi, gül dəstəsi.
Güləndam - Gül kimi incə, uzun gözəl bədənli.
Güləsər - Üzündə gülümsəmə əksik olmayan.
Gülfam - Çəhrayı, gül rəngində.
Gülfəm - Gül dodaqlı, gül ağızlı.
Gülfər - Gül kimi parlaq.
Gülfəşan - Gül saçan.
Gülfidan - Gül kimi gənc.
Gülhiz - Gül yetişdirən.
Gülüstan - Gül bağçası, güllük.
Gülizar - Gül yanaqlı.
Gülnar - Qətmərli və böyük gül, böyük çiçək.
Gülnaz - Gül kimi incə və narın, nazlanan.
Gülşən - Gül bağçası, gülüstan.
Gülsima - Gül üzlü.
Gülsüm - Üzü dolğun.
Gültər - Yeni açılmış gül.
Gürbüz - Toplu, güclü dinc kişi.
Güzidə - Seçkin, seçilmiş, seçmə.