H
Həbbab - Sevən, sevgili, dost.
Həbib - Sevgili, dost, sevilən.
Habil - Yumşaq və təmiz xasiyyətli.
Həcər - Daş, qaya parçası.
Hacib - Qapıçı, qapıçı müdürü.
Hadi - Hidayət edən, doğrunu göstərən.
Hadiyə - Hidayət edən, doğrunu göstərən.
Hafi - Güler üzlü, çox qonaq edən, gizli.
Hafid - Nəvə.
Hafiz - Qoruyan, əsirgəyən.
Hafizə - Qoruyan, əsirgəyən
Hafs -  Yığmaq, toplamaq.
Hafsa - Yığmaq, toplamaq.
Hakan - Türk hökmdarı.
Hakəm - Hökm verən.
Haki - Hekayə edən, danışan.
Hakim - Hikmət sahibi. Hökm verən, əmr edən.
Hakimə - Hikmət sahibi. Hökm verən, əmr edən.
Haqqı - Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Haldun - Davamlı yaşlanıb qocalmayan.
Halə - Ayın çevrəsində görülən işıq halqası.
Halənur - İşıqlı, aydınlıq dairə, halə.
Həlim - Yumşaq xasiyyətli, incə hərəkətli.
Həlimə - Yumşaq xasiyyətli, incə hərəkətli.
Həmdi - Allaha həmd edən.
Həmdiyə - Allaha həmd edən.
Həmdullah - Allahü tealaya həmd edən.
Həmid - Həmd edici, tərifə layiq.
Həmidə - Həmd edici, tərifə layiq.
Hamiyyət - Milli qürur və mənlik.
Hammad - Çox həmd edən, çox dua edən.
Həmzə - Aslan, heybətli, əzəmətli.
Hənəfi - İstiqamət ,yol tutan.
Həni - Yumşaqlıq və vəkar sahibi.
Hənif - Həqiqətə bərk sarılan.
Harika - Təbiətdən kənar meydana gələn fövqaladə hadisə.
Harun - Həzrəti. Musanın böyük qardaşıdır.
Həsən - Gözəl, yaxşı, xoş.
Həsəki - Hökmdarların xidmətlərinə təyin olunmuş şəxs.
Həsib - Dəyərli, etibarlı, soylu.
Həsibə - Dəyərli, etibarlı, soylu.
Həsibi - Səxavətli, xeyirxah.
Haşim - Əzən, parçalayan. Hörmət və qonaq edən.
Hasin - Qüvvətli, sağlam, mühafizə edən.
Həşmət - Zəhm və ihtişam sahibi. Təvazu göstərən.
Həsna - Çox gözəl qadın.
Hatəm - Möhür, üstü möhürlü üzük, ən son.
Havlə - Güclü, qüvvətli, taqətli, qüdrətli.
Həvva - Bir şeyin qaydası, olqun. Həzrəti Adəmin xanımı.
Heydər - Aslan, cəsur, igid, qəhrəman.
Heyran - Çaşmış, heyrətdə qalan heyranlıq duyan.
Heyrani - Heyran olan.
Hazim - Ehtiyyatlı, bəsirətli, gözü açıq, həzimli.
Həzin - Ehtiyyatlı, bəsirətli, gözü açıq, həzimli.
Hədiyyə - Bağışlanan, verilən şey.
Hicabi - Məhcub, utancaq, xəyali, ədəbli, tərbiyəli, iffətli.
Hicran - Ayrılıq, ayrılığın verdiyi unudulmaz əzab.
Hicrət - Bir ölkədən başqa bir ölkəyə köç etmiş olan.
Hidayət - Doğruya qovuşan. Haqq yol, islamiyyət.
Hifzi - Saxlayan, qoruyan.
Hifziyyə - Saxlayan, qoruyan.
Hilal - Yeni ay.
Hilmi - Yumşaq xasiyyətli, səbrli, ağır, sakit.
Himmət - Lütf edən, cəhd edən.
Hişam - Həya edən, utanan.
Hüban - Gözəllər. Gözəl olan.
Hüccət - Sənəd, vəsiqə, dəlil.
Hud - Böyük, çox hörmət edən.
Hökmi - Hökm sahibi.
Hökmiyyə - Hökm sahibi.
Hümayun - Mübarək, xoşbəxt, padşaha olan.
Hümeyra - Kiçik qırmızı. Həzrəti Aişənin ünvanı.
Huri - Cənnət qızı kimi gözəl.
Huriyə - Çox gözəl.
Hürrəm - Təzə, şən nəşəli, sevincli. Gülər üzlü.
Hürriyyət - İradəsinə görə qərar verən. Özünə və başqasına zərər verməyəcək şəkildə sərbəst.
Hüsaməddin - Dinin kəskin qılıncı.
Hüseyn - Kiçik gözəl.
Hüsna - Ən gözəl, çox gözəl.
Hüsniyyə - Camal və kəlam sahibi gözəl.
Hüsnü - Camal və kəlam sahibi gözəl.
Hüsnügül - Gül kimi gözəl.
Hüveyda - Açıq-aşkar, bəlli, aydın.
Hüzəyfə - Kiçik tas,qab düzəldən, dulusçunun köməkçisi.