İ
İbrahim - Urfada Nəmrud atəşə atdırdı. Ancaq yanmadı
İclal - Hörmət və böyüklük göstərən, ikram edən.
İdris - 4-cü qat səmadadır. Həzrəti Şitin nəvələrindəndir.
İfaqət - Xəstəlikdən qurtulan,sağalan.
İffət - Namuslu, halalı istəyən, haramdan qaçan.
İhvan - Sadiq, səmimi, cana yaxın dost.
İqbal - Bəxt açıqlığı, işlərin qaydasında getməsi.
İkrimə - Kərəm sahibi, səxavətli.
İclal - Hörmət və böyüklük göstərən, ikram edən.
İdris - 4-cü qat səmadadır. Həzrəti Şitin nəvələrindəndir.
İfaqət - Xəstəlikdən qurtulan,sağalan.
İffət - Namuslu, halalı istəyən, haramdan qaçan.
İlham - İlham sahibi.
İlkər - İlk oğlan uşağı.
İlyas - Rəsulullahın on yeddinci atasıdır.
İmadəddin - Dinin dirəyi, dövləti ayaqda saxlayan.
İmam - Nümunə, rəhbər, öndər, başçı.
İmran - Evinə bağlı qalan.
İnayətullah - Allahın lütfü, ehsanı.
İrəm - Şəddatın cənnət  deyə saldırdığı məşhur bağça.
İrfan - Bilib anlayan, zehni kəskin.
İsa - Atasız doğulan bir peyğəmbərdir.
İshaq - Həzrəti İbrahimin oğludur. Fələstin ətrafında yaşamışdır.
İslam - Müsəlman. Haqqa təslim olan.
İsmayıl - Allahü təalaya çox ibadət edən.
İsmət - Namuslu, pislik və rəzalətlərdən uzaq dayanan. Bütün böyük-kiçik günahlardan uzaq, öz dinində və digər dinlərdə haram olmuş və ya olacaq  bir şeyi etməyən, heç bir günah iş görməyən məsum olan peyğəmbər xüsusiyyəti.
İşmoyil - İsrail oğullarına Həzrəti Musanın dinini təbliğ etmişdir. Həzrəti Harunun nəslindəndir.
İzzət - Dəyər, şərəf, qüdrət, hörmət və ikram sahibi.