J
Jalə - Nazik buz örtüyü, şehin donmuş vəziyyəti,şəbnəm.
Jülidə - Saçı dağınıq.