K
Kaan - Kağan. Xanların xanı, şahənşah.
Könül - Qəlb.
Kadı - Hökm, qərar və hakimlik.
Kaimə - Dayanan, ayaqda dayanan, mövcud.
Kamil - Nöqsansız, tam
Kamilə - Nöqsansız, tam.
Kamran - İstəyinə qovuşmuş, xoşbəxt, bəxtiyar.
Kaşif - Kəşf edən, tapan.
Kaşifə - ) Kəşf edən, tapan.
Kazım - Hirsini, qəzəbini yenən.
Kəbir - Çox böyük.
Kamal - Yetkinlik, bilik və fəzilət sahibi.
Kəramət - Kərəm, ehsan, övliyada görülən qeyri-adi hal.
Kərami - Soylu, şərəfli.
Kərəm - Əsalət, izzət və şərəf sahibi. Səxavətli, əliaçıq.
Kərəmşah - Çox səxavətli, çox əliaçıq, çox verən.
Kərim - Kərəmi bol, ehsan sahibi. Çox səxavətli, çox şərəfli.
Kəriman - Kərimin cəm halı, kərəmi bol, səxavətli.
Kərimə - Kərəmi bol, ehsan sahibi.
Kəşşaf - Kəşf edən, sirrləri tapan, gizliləri açığa çıxaran.
Kövsər - Maddi və mənəvi cəhətdən zəngin, nəsli böyük. Cənnətdəki məşhur hovuz.
Kəzban - Ev qadını.
Kübar - Tərbiyəli, dünyagörüşlü, nəzakətli.
Kübariyyə - Terbiyəli, dünyagörüşlü, nəzakətli.
Kəbirə - Çox böyük.
Kələş - Gözəl, yaraşıqlı, bahadır.
Kiram - Soyu təmiz olanlar, şərəfli və səxavətli olanlar.
Kübra - Ən böyük ən əzəmətli.