N
Nəbi - Xəbərçi, xəbər verən.
Naci - Qurtulan, salamata çatan.
Naciyə - Qurtulan, salamata çatan.
Nadi - Nida edən, qışqıran,hayqıran, bağıran.
Nadidə - Görülməmiş, az tapılan, nadir,çox dəyərli.
Nadir - Az tapılan.
Nadirə - Az tapılan.
Nadiyə - Nida edən, hayqıran, bağıran.
Nafi - Faydalı işlər görən
Nafia - Faydalı işlər görən
 Nafiz - Sözü keçən, təsir edən,.
Nafizə - Sözü keçən, təsir edən,.
Nahid - Zöhrə ulduzu.
Nahidə - Zöhrə ulduzu.
Naib - Vəkil, başqasının yerinə keçən.
Naibə - Vəkil, başqasının yerinə keçən.
Nail - Muradına çatan.
Nailə - Muradına çatan.
Naim - Bolluq içində yaşayan.
Naimə - Bolluq içində yaşayan..
Naki - Təmiz, pak, çox təqvalı.
Nakib - Xalqın ən yaxşısı, qövmün ən seçkini.
Nakiyyə - Təmiz, pak, çox təqvalı.
Nəqşidil - Könül naxışı.
Nalan - İnləyən, ağlayan, sızlayan, fiğan edən.
Namdar - Məşhur namlı, adlı-sanlı, tanınmış.
Namiq - Katib, yazıçı.
Namikə - Katib, yazıçı.
Namiyə - Namlı, məşhur, tanınmış,adlı-sanlı.
Narin - İncə bədənli, nəzakətli və kübar.
Nəsib - Hissə, qismət.
Nəsibə - Hissə, qismət.
Nəsih - Öyüd verən.
Nəsihə - Öyüd verən.
Nəsir - Yardımçı, köməyə çatan
Nəsirə - Yardımçı, köməyə çatan
Nəsrəddin - Dinə yardım edən.
Nəsuh - Çox nəsihət edən.
Nəsuhi - Çox nəsihət edən.
Natiq - Danışan, nitq söyləyən.
Nazan - Nazlı, naz edən.
Nazəndə - Naz edən, nazlı.
Nazənin - Çox nazlı, narın, incə bədənli.
Nazik - İncə, narın, zərif.
Nazikəndam - Narın quruluşlu,incə bədənli.
Nazilə -Enmək,nüzul,nazil olmaq.
Nazlı - Naz edən.
Nəbahat - Şan və şərəf sahibi.
Nəbi - Xəbərçi, xəbər gətirən peyğəmbər.
Nicat - Qurtuluşa, salamata çatan.
Nəcati - Qurtulan, xilas olan
Nəccar - Dülgər, maranqoz, doğramacı.
Nəcdət - Qəhrəman, igid, əfə.
Nəcih - Müvəffəqiyyətli, qalib, müzəffər.
Nəciyyullah - Allahın sirdaşı.
Nəcla - Qız övlad.
Nəcmi - Ulduz.
Nədrət - Az tapılan, nadir.
Nəfi - Qazanclı, karlı.
Nəhar - Gündüz.
Nəjat - Soy nəsil, nəsəb, təbiət.
Nəmika - Məktub
Nəriman - Pəhlivan, qəhraman,igid.
Nərmin - Yumşaq, nəzakətli, kübar.
Nəşat - Soy nəsil, nəsəb, təbiət.
Nəşə - Sevinc içində,şad olan.
Nəşət - Yetişən, iləri gələn, doğulan.
Nəsib - Əsl, təmiz soydan gələn.
Nəşidə - Məşhur misra, beyt, mənzumə.
Nəsimi - Xoş və mülayim.
Nəslixan - Padşah soyundan gələn.
Nəslişah - Şah nəslindən olan.
Nəsrin - Yaban gülü, qarğıdalı gülü, van gülü.
Nəval - Taleh, qismət, bəxt açıqlığı. Ehsan, hədiyyə.
Növbahar - İlk bahar.
Növbəxt - Taleyi yeni.
Nübar - Yeni yetişmiş turfanda tərəvəz, meyvə.
Növcavan - Təzə, gənc, dəliqanlı.
Nəvəda - Hər kəsdən ayrı bir ədası olan.
Nəvin - Yeni, yepyeni, yeni şey.
Nəvinbal - Təzə yeni yetişmiş fidan.
Növinur - Müxtəlif cür yanan işıqlar.
Növrəs - Yeni bitən, gənc təzə.
Növsal - Yeni il.
Nəvvarə - Nurlu, işıqlı, parlaq, ağac çiçəyi.
Növzat - Yeni doğulmuş uşaq.
Nəzafət - Təmizlik, paklıq.
Nəzahət - Təmizlik, paklıq, daxili təmizlik, incəlik, riqqət.
Nəzakət - Naziklik, zəriflik, incəlik, tərbiyə, ədəb.
Nəzir - Xəbərdarlıq, qorxuducu.
Nida - Səslənən.
Nigahban - Gözətçi, qarovulçu.
Nigar - Rəsm, naxış, rəsm kimi gözəl.
Nihal - Fidan, gənc. Fidan kimi incə bədənli.
Nihan - Gizli, sirr, örtünməsi lazım yerləri örtən.
Nihat - Təbiət, xasiyyət, yaradılış, quruluş, xarakter.
Nijad - Soy.
Nilgün - Mavi rəngli.
Nilüfər -Bir su bitkisi,lotus.
Nemət - Yaxşılıq, lütf, ehsan, bəxşiş, səadət, xoşbəxtlik.
Niran - Atəş, parlaqlıq.
Niyazi - Yalvaran, yaxaran, dua edən.
Nizam - Düzən, üsul, tərtib, yol, qaidə, sıra,dizi.
Nuaym - Altı ulül əzm peyğəmbərdən ikincisidir.
Nuh - Gözəl və xoş ətir.
Nükhət - Rifah, komfort.
Numan - Rifah, komfort.
Nur - İşıq, parıltı, aydınlıq, nur.
Nuran - İşıqlı, nurlu, aydın.
Nuray - Ay işığı kimi.
Nurbanu - İşıqlı xanım, nurlu xanım.
Nurcahan - Cahanın nuru, kainatın işığı, parlaq, nurlu.
Nurçin - İşıqlı.
Nurxan - Aydın hökmdar.
Nurhəyat - Xoşbəxt yaşam.
Nurpəri - Üzü nur kimi parlayan. Pəri kimi gözəl.
Nurşən - İşıq kimi, şən və gülər üzlü.
Nurşin - Çox ləzzətli.
Nüsrət - Yardım, müvəffəqiyyət, üstünlük, zəfər, qələbə, fəth.
Nüzhət - Nəşə, sevinc, əyləncə, təmizlik, fərahlıq.