O
Oğuz - Doğru, sağlam, güclü, gənc.
Oğuzxan - Oğuzların hökmdarı.
Okan - Dərrakəli, qavrayışlı.
Oqtay - Hiddətli, qızğın, əsəbi.
Olcay - Taleh, iqbal, qədər.
Orxan - Şəhərin hakimi.
Ozan - Xalq şairi, çox danışan.