Q
Qılınc - İki tərəfi kəskin qədim bir silah.
Qismət - Taleh, nəsib, qədər.
Qiymət - Dəyər, baha, qarşılıq, etibar, məqbul olmaq.
Qorqud - Böyük dolu dənəsi.
Qabil - Qəbul edən, öndə olan.
Qalibə - Üstün gələn, yenən.
Qalib - Hakim və üstün.
Qəni - Zəngin.
Qəzəl - Geyil, ceyran, ahu.
Qəzənfər - İgid, aslan kimi cəsur.
Qazi - Müharibədən sağ qayıdan.
Qədəm - Ayaq, addım.
Qədər - Xeyrin və şərin Allahdan gəldiyinə  inanan.
Qadir - Tükənməz güc və qüdrət sahibi.
Qədri - Etibarlı, şərəfli, qiymətli.
Qədriyə - Etibarlı, şərəfli, qiymətli.
Qaim - Dayanan, ayaqda dayanan, mövcud.
 Qələndər - Dünyadan əl-ətək çəkib boş gəzən dərviş.
Qəmər - Ay.
Qasım - Verən, bəxş edən.
Qayyim - Güdüb-gözləyən, qayğısına qalan.
Qüddusi - Müqəddəs, ülvi, pak.
Qüdrət - Qüvvət, taqət, güc, varlıq, əhliyyət, qabiliyyət.
Qüdsi - Mübarək, müqəddəs.
Qüdsiyyə - Mübarək, müqəddəs.
Kündəm - İtaətli, hörmətli.
Qutan - Mübarək, qutsal, xoşbəxt.