R
Raci - Rica edən, xahiş edən,yalvaran ümidli, diləyən.
Racih - Seçilən.
Rafət - Mərhəmət etmək, acımaq, əsirgəmək.
Rafi - Ucaldan.
Raqib - Rəğbət edən, istəyən.
Rəhim - Möminləri çox sevən, acıyan,yazığı gələn.
Rəhimə - Möminlərə çox acıyan,yazığı gələn qadın.
Rahşən - Parlaq, parlayan.
Ramazan - Çox isti olan, günahları yandıran.
Ramiz - İşarə qoyan, işarəylə danışan.
Rəna - Gözəl, xoş görünən.
Rauf - Çox əsirgəməyən, çox mərhəmət edən.
Rəvzə - Bağça, yaşıllığı bol, çiçəkli bağça.
Rayihə - Ətir, gözəl iy.
Razi - Qəbul edən, xoşnut olan,razı olan.
Rəcayi - Rica edən, dua edən, Allahü təalaya yalvaran
Rəcəb - Mübarək, müəzzəm, möhtərəm; qiymətli.
Rifah - Bolluq, rahatlıq, hər cür sıxıntıdan qurtulmaq.
Rəfət - Acıyan, mərhəmət edən.
Rafət - Mərhəmət etmək, acımaq, əsirgəmək, çox acımaq.
Rəfhan - Var-dövlət içində yaşayan, bolluq içində olan.
Rəha - Qurtuluş, xilas.
Rəis - Baş, başçı.
Rəmidə - Hürkmüş, qorxmuş, hürkək, qorxaq.
Rəngin - Rəngli, boyalı, gözəl.
Rəşad - Xalqın yolunda getmək, doğru yol.
Rəşid - Ağıllı, olqun, düz yola aparan.
Rəşidə - Ərimiş, yetkinləşmiş, olqunlaşmış.
Rəsul - Elçi. Yeni bir kitab ilə gönderilen peyğəmbər.
Reyhan - Ruzi, mərhəmət, gözəl.
Ridvan - Razı, məmnun.Cənnətin qapısındakı mələk.
Rüfət - Yüksəklik, ucalıq, böyük rütbə.
Riqqət - İncəlik,nəzakət
Rza - Qədərə razı olan. Təsəvvüfdə iradənin yox edilməsiylə əldə edilən məqam,dərəcə.
Rüçxan - Üstün olan.
Rugəş - Təravətli üzlü, təzə üzlü
Ruhən - Gülər üzlü, müjdə verən.
Ruqiyyə - Füsunlayıcı gözəllikdə olan.
Rumeysa - Böyük ulduz.
Ruşən - Açıq- aşkar,, parlaq, bəlli,.
Rüveydə - Xoş, incə, nəzakətli.
Rüveyhə - İncəlik, zəriflik.
Ruzənin - Çiçək kimi gözəl üzlü.