Ş
Şaban - Aralıq, fasilə.
Şabi - Camaat əhli.
Şadan - Sevincək, kefli, nəşəli, bəxtiyar.
Şafi - Şəfaət edən, Şəfa verən.
Şahab - Alov, atəş parçası, axan ulduz.
Şahdanə - Məsud, bəxtiyar, dindar, təmiz ürəkli.
Şahikə - Dağın təpəsi, dağın zirvəsi.
Şahinalp - Şahin kimi igid.
Şahmələk - Gözəllər gözəli.
Şahsüvar - Usta süvari, çox yaxşı ata minən.
Şakir - Şükredici.
Şərani - Gursaçlı.
Şazimənt - Xüsusiyyətləri heç kimə bənzəməyən.
Şəbnəm - Gecə nəmi, şeh, nəm, rütubət.
Şücaəddin - Dinin qəhrəmanı, dinin igidi.
Şahnaz - Çox nazlı.
Şəhriban - Şəhərin ən böyük əmiri, vali.
Şəmsəddin - Dinin günəşi.
Şəms - Günəş kimi parlayan.
Şəmsinisa - Qadınların günəşi.
Şəmun - İsrail oğullarına göndərilən peyğəmbərlərdəndir.
Şərafəddin - Dinin şərəflisi.
Şərəf - Əsil, yüksək, şanlı, şöhrətli atalara sahib olmaq.
Şərməndə - Utancaq.
Şərmin - Utanan,utancaq, sıxılan.
Şərmizə - Kiçik insan cəmiyyəti.
Şətarət - Şənlik, nəşəli olmaq, sevinc.
Şövkət - Böyüklük, qüdrət və qüvvətdən doğan görkəm.
Şevki - Şövqlü, nəşəli, istəkli.
Şeyban - Saçlarına ağ düşmüş, qoca, yaşlı.
Şeybə - Bəyaz saçlı, yaşlı, saçı ağarmış.
Şeyda - Aşiq, tutqun. Sevgidən ağlını itirmiş.
Şeyma - Bədənində xal, əlamət olan.
Şihabəddin - Dinin parlaq ulduzu.
Şinab - Cəsur, parlaq ulduz, qıvılcım.
Şinasi - Tanıyan, yanıyıcı, bilən, anlayan.
Şir - Aslan.
Şirin - Suyuşirin, cana yaxın sevimli.
Şit - Həzrəti Adəmin oğludur, Şam və Yəməndə yaşamışdır.
Şuayb - Həzrəti Musanın qaynatasıdır.
Şükran - Təşəkkür edən, minnətdar olan.
Şükufə - Çiçək kimi gözəl, tumurcuq.
Şölə - Alov, parıltı.