T
Tacəddin - Dinin tacı.
Taci - Taclı.
Taha - Qurani- kərimdəki ləqəb adı.
Tahir - Çox təmiz.
Təhsin - Qala kimi təhlükəsiz,sağlam, möhkəm.
Təki - Günahdan qaçan, dininə bağlı.
Tələt -Üz, çöhrə, dindar.
Talha - Bir akasiya ağacı
Tamər - Kişi
Tanər - Şəfəq kimi canlı kişi.
Tanju - Türk hökmdarı (Çinlilərcə)
Tarık - Sübh ulduzu, parlaq ulduz.
Tarkan - Dağınıq, pərişan.
Tayfur - Uçan, yüksələn.
Təylan - Hündür boylu.
Təyyar - Uçan, uçucu, uçmaq qabiliyyəti olan.
Təyyib - Halal, təmiz, gözəl, xoş.
Təkin - Uğurlu, xeyirli.
Təməl - Əsl,əsas,bünövrə.
Təvfiq - Uyğun gətirmək, Allahın yardımına qovuşmaq.
Tifligül - Qönçə gül.
Teymur - Dəmir kimi möhkəm,sağlam.
Teymurdaş - Dəmir və daş kimi möhkəm,sağlam.
Tirajə - Göy qurşağı.
Tuba - Cənnət ağacı.
Tufan - Afət, fəlakət, çox şiddətli yağış.
Tülin - Ayna, güzgü
Turan - Cəsur atılqan, igid.
Turanşah - Cəsur Türk hökmdarı.
Turqay - Kiçik quş, sığırcıq.
Turqut - Ərazi, yerləşmə mərkəzi, məskən.
Türkan - Padşaha səltənətdə ortaqlıq edən xanımı.