Ü
Üzeyir - Vəli və ya peyğəmbərdir.
Ülfət - Dost olan, yaxınlıq duyan.
Ümeymə - Kiçik ana.
Ümmüxan - Hökmdarın anası.
Üsamə - Bir aslan cinsi.