V
Vafi - Sözündə duran, sözünün əri.
Vaiz - Nəsihət edən.
Vaqif - Duran, ayaqda duran.
Vəqqas - Döyüşçü, oxçu.
Vakur - Ağır başlı, təmkinli.
Vala - Yüksək, uca.
Vasil - Qulu Rəbbinə çatdıran.
Vəcahət - Gözəl üzlü, etibarlı, şərəfli.
Vəcdi - İlahi eşqə dalan. Vəcdə gələn. özündən gedən.
Vəcihi - Bir qövmün böyüyü.
Vəcid - Vəcdə gələn, ilahi cəzbə ilə bayılan,huşunu itirən.
Vədat - Sevgi və dostluq göstərən.
Vədiyyə - Əmanət.
Vədidə - Dost, sevgili, çox sevən.
Vəfa - Sözündə duran, dostluğunu davam etdirən.
Vəli - İstəyinə çatmış. Vəli, sahib, dost.
Vəsamət - Gözəl olan.
Vəsilə - Vasitə olan.
Vildan - Yeni doğulmuş uşaq.
Vüslət - Dostuna sevdiyinə qovuşan.