X
Xəlifə - Başqasının yerinə keçən.
Xəlil - Dost, sevgili, səmimi dost, yaxın yoldaş.
Xaliq - Yaxşı və gözəl xasiyyətli, keçim əhli, islama yaraşan.
Xan - Xaqan və ya xaqana bağlı hökmdar.
Xəndan - Gülən, şən.
Xəndə - Gülən, ələ salan.
Xalis - Hiləsiz, qatqısız, saf, təmiz.
Xalisə - Hiləsiz, qatqısız, saf, təmiz.
Xatib - Xitab edən, gözəl söz söyləyən.
Xədicə - Erkən doğulan qız uşağı.
Xəttab - Çox gözəl danışan və nəsihət edən.
Xavər - Gün doğuşu, ortaq.
Xəyali - Xəyal edən.
Xeyrunnisə - Qadınların xeyirlisi, yaxşısı.
Xəzinə - Xəzinə mühafizəçisi, xəzinədar.
Xıdır - Vəli və ya peyğəmbərdir. Ruhu darda qalana yardım edər.
Xızır - Yaşıl.
Xoşəda - Gözəl səsli.
Xoşəndam - Boylu-buxunlu gözəl, görünüşü düzgün.
Xoşqədəm - Gözəl ayaqlı, uğurlu.
Xoşnəva - Gözəl səsli.
Xoşnigar - Şirin, gözəl baxışlı.
Xudavəndigar - Hökmdar, sultan, əmir, hakim.
Xudayi - Xudanın qulu.
Xülqi - Yaxşı xasiyyət və əxlaq sahibi.
Xülqiyyə - Yaxşı xasiyyət və əxlaq sahibi.
Xülusi - Xalis, saf, səmimi, candan, içi təmiz.
Xülya - Quruntu, xəyal.
Xurşid - Günəş.
Xosrov - Padşah, hökmdar, sultan.