Y
Yadigar - Dost xatirəsi.
Yəhya - Canlı, həyat sürən.
Yaqub - Digər adı İsraildir. Oğlu Yusifdən çox ayrı qalmışdır.
Yarıdil - Könül dostu, yaxın yoldaş.
Yasin - Əsl insan, insanı- kamil.
Yavər - Yardım edən, köməyə çatan.
Yavuz - Yaman, qorxusuz.
Yekta - Tək, misilsiz, bənzərsiz.
Yelda - Uzun və qara.
Yeldəm - Qoçaq, çevik, çalaq.
Yeşim - Sərt və qiymətli yaşıl daş.
Yunis - Balığın qarnında qırx gün qalan peyğəmbər.
Yuşa - Həzrəti Musanın qardaşı oğludur. Həzrəti Yusifin soyundan olan Nuhun oğludur.
Yusif - Kölə kimi satıldı. Səbr etdi, sultan oldu.