Z
Zəfər - Məqsədə çatmaq,qələbə qazanmaq, barışmaq, düşməni yenmək.
Zəfir - Zəfər qazanan, üstün gələn.
Zahid - Dünyaya düşkün olmayan insan
Zakir - Allahı çox anan.
Zamir - Ürək, daxil, vicdan.
Zəhra - Üzü bəyaz və parlaq, nurani üzlü.
Zəkayi - Tez qavrayan, kəskin zəkalı.
Zəkavət - Tez qavrayan, kəskin zəkalı.
Zəkəriyyə - Kişi adam.
Zəki - Təmiz, ağıllı.
Zərafət - Kübarlıq, incəlik, zəriflik.
Zərəngül - Qızıl kimi gül.
Zəriştə - Qızıl tel, incə tel.
Zərrin - Qızıla bənzəyən, qızıl kimi parlaq və qiymətli.
Zeyd - Artan, çoxalan.
Zeynəb - Görünüşü və ətiri gözəl, olqun və dolğun.
Zeynəl - Bəzəkli.
Ziba - Bəzəkli, Yaraşıqlı gözəl.
Zinnur - Nur sahibi, nurlu, işıqlı, parlaq, bəxtiyar.
Zişan - Şanlı, məşhur, çox tanınmış.
Zivər - Bəzək, zinət əhli.
Ziya - İşıq aydınlıq, nur.
Ziyad - Çoxluq, bolluq.
Zübeydə - Ən seçkin, içərisi, xülasa, cövhər.
Zübeyr - Ağıllı.
Zülal - Saf, bərraq.
Züleyxa - Tez yeriyən, yolda əmsalını keçən.
Zülfibar - Dağılmış, yayılmış saç.
Zülfiyar - Sevgilinin saçı.
Zülqarneyn - Vəli və ya peyğəmbərdir.
Zülkifl - İsrailoğullarına göndərilən peyğəmbərlərdəndir. Əsl adı Bişrdir. Elyəsa əleyhissalamdan sonra; hirslənmədən, səbr göstərərək Allahü təalanın əmr və qadağalarını bildirməyi üzərinə aldığı, kəfil olduğu üçün kəfalət sahibi mənasında Zülkifl deyilmişdir.
Zümrüd - Yaşıl rəngdə, şüşə kimi parlaq bir bəzək daşı.